Tipy na výlety

Ubytování Cukrovar se nachází v Lovosicích, které nabízí několik historických památek a výbornou polohu pro výlety do okolí.

Město Lovosice

Přestože jsou Lovosice tradičně chápány jako průmyslové město, nacházejí se zde zajímavé památky: mimo již zmíněného zámku jde zejména o barokní kostel sv. Václava z roku 1745 a tzv. Pfannschmidtovu vila z roku 1887. Vila má pozoruhodnou štukovou výzdobou v interiéru.

Lovosice jsou populárním východiskem na Lovoš a dále do Českého středohoří.


 

České středohoří

CHKO České středohoří je svou rozlohou druhou největší CHKO v České republice. Pro zdejší krajinu typické kuželovité tvary kopců jsou výsledkem třetihorní vulkanické činnosti, která vytlačila vyvřeliny většinou čedičového typu a znělce do tvaru kup a příkrovů. Na území je vyhlášeno 43 maloplošných chráněných území – lokalit s dobře zachovanými ekosystémy především se stepní, skalní a lesní vegetací a významné geologické objekty.

Mezi národní přírodní rezervace zde patří Lovoš, Milešovka (nejvyšší vrchol Českého středohoří 837 m.n.m), Oblík, Raná a Sedlo. Nachází se tu také 8 národních přírodních památek, např. Bílé stráně, Borečský vrch, Březinské tisy, Bořeň nebo Kamenná slunce. Dále tu naleznete 12 přírodních rezervací (např. Březina, Holý vrch, Kalvárie, Kamenná hůra, Lipská hora) a 18 přírodních památek (např. Lužické šípáky, Plešivec, Radobýl, Tobiášův vrch, Třtěnské stráně). Není bez zajímavosti, že je zde vyhlášeno více než 120 památných stromů.


 

Památky a muzea

Zámek Libochovice

Zámek Ploskovice

Hrad Střekov

Třebenice - Muzeum českého granátu

Třebívlice - hrob Ulriky von Levetzow, přítelkyně Goetha


 

Město Litoměřice a památník Terezín

Město Terezín, založené na konci 18. století jako vojenská pevnost, je dnes známé především jako tragický symbol utrpení desetitisíců nevinných lidí. Za 2. světové války sloužilo jako internační tábor židovského obyvatelstva a stalo se přestupní stanicí na cestě do vyhlazovacích táborů.


 

Cyklostezky

Okolí Lovosic a celá oblast Českého středohoří nabízí spoustu cyklostezek.