Historie Cukrovaru

Toto místo si vyhlédli bratři Tschinkelové k vybudování cukrovaru. Zvolili dobře. Místo, pro které se rozhodli, mělo čtyři přístupové cesty. Od Libochovic, Třebenic, Terezína a od Teplic. (K cukrovaru dříve nevedl podchod, jezdilo se přes koleje.) A vlakové nádraží, které bývalo kdysi blíže k městu, bylo také téměř „pod nosem“. Ideální místo pro dodavatele řepy. A tak v roce 1858 svou myšlenku zrealizovali. Cukrovar obehnaný vysokou zdí měl tři vchody. Z Třebenické ulice, z ulice Siřejovické a reprezentativní vchod byl proti dnešnímu podchodu. To dokazuje sto let starý plánek cukrovaru. Cukrovar byl tedy postaven a čekal na svůj první příděl řepy. Pro lovosické obyvatele a široké okolí vznikla spousta pracovních míst zvláště v době, kdy se řepa sklízela. Podnik prosperoval. Koncem roku 1882 František Tschinkel investoval do páté přístupové cesty. Vybudoval takzvanou vlečku, nebo-li koleje vedoucí až do cukrovaru. V roce 1882 byl totiž zahájen provoz na trati Lovosice-Libochovice. A to byla nejkratší cesta, jak se na trať napojit a dopravovat řepu vlakem až na místo a v pytlích odvážet hotový cukr. Kdyby ale František Tschinkel tušil, co bude následovat za dva roky, možná, že by do vlečky neinvestoval. Přišla cukerná krize a finanční machinace na burze přivedly bratry Tschinkely k úpadku. Podnik koupila 6.července 1885 Anglobanka ve Vídni za 242 tisíc zlatých a převedla ho na akciovou společnost. Tschinkelové opustili svůj cukrovar po 27 letech. Naštěstí to neznamenalo zánik cukrovaru samotného. O jeho strategicky výhodnějším místě oproti Sulejovickému svědčí to, že i když skončila éra bratrů Tschinkelů, cukrovar prosperoval až do roku 1998. Lovosický cukrovar několikrát změnil majitele, jeho činnost poznamenala válka (sídlila zde vojenská posádka, byli tu ubytováni volyňští Němci a byl tu i sklad vína,likérů a střeliva.) Ale od šedesátých let se až do svého zrušení v roce 1998 neustále rozvíjel. 139 let patřil k tomuto městu. (čerpáno z publikace „O zániku cukrovarů“, autorka: Anna Stará)

Go to top